Reklameidentifikation og skjult reklame

Reklameidentifikation og skjult reklame

I forbindelse med tidligere indlæg om reklameidentifikation har vi fået flere henvendelser om hvordan disse begreber skal forstås. Vi vil her give vores vurdering af lovgivningen på området.

Når det handler om online markedsføring og annoncering på Internettet er der en lovregulering § 9 i E handelsloven (Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel)

Af lovteksten i e handelsloven § 9 fremgår.:

Al kommerciel kommunikation, der er en del af eller udgør en informationssamfundstjeneste, skal udformes og præsenteres, så det tydeligt fremgår, at der er tale om kommerciel kommunikation. Det skal tydeligt fremgå, på hvis vegne den kommercielle kommunikation udsendes.

Stk. 2. Når reklametilbud som for eksempel rabatter, tilgift og gaver er tilladt, skal betingelserne for deltagelse i disse foranstaltninger være let tilgængelige og fremlægges klart og tydeligt. Betingelserne i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på salgsfremmende konkurrencer og spil, der er tilladt.

Online markedsføring er i forhold til traditionel markedsføring noget hurtigere at sætte op, kreativiteten i online markedsføring er normalt større end ved tegning af annoncer og lign. i dagblade og tidsskrifter. Nye måder at anvende reklamemediet i annoncerne øges i takt med nye tiltag, som f.eks. sociale medier, Facebook, Twitter og lignende muligheder, der opstår på Internettet. Dette indebærer at den måde forbrugeren påvirkes i forhold til de traditionelle medier er anderledes, her er grænsen imellem noget man læser på en hjemmeside og en reklame ikke stor. Det betyder at forbrugeren i praksis i nogle tilfælde ikke kan skelne imellem en artikel og en annonce.

Som det fremgår af lovgivningen, skal en annonce klart identificeres, når der er tale om reklame, der skal endvidere klart tilkendegives på hvis vegne reklamen er udarbejdet.

Ovennævnte uddrag fra e handelsloven kan godt sammensættes med § 4 i markedsføringsloven.

Reklameidentifikation

§ 4. En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset, i hvilket medium den bringes.

Man skal endvidere være særligt opmærksom på reklamer rettet mod børn og unge, hvor der ikke må manipuleres med budskabet og udsende forkerte signaler, som børn og unge ikke kan gennemskue.

Derfor skal man huske at fortælle brugerne, at der er tale om reklame for et produkt – og ikke udarbejde annoncer eller budskaber via blogging og lignende steder med skjult reklameidentifikation.

Det er altid en god ide når man får en ny ide til en markedsføringskampagne, at teste lovligheden af det man ønsker at distribuere.

Det kan være forbundet med bødestraf at overtræde lovgivningen ved brug af skjult reklame, mange vil sikkert sige, det opdages nok ikke, det er ikke alle annonceringer der opdages, men man løber en risiko, hvis man bevidst overtræder lovgivningen indenfor e handelslovgivningen og markedsføringsloven.

I dag ser man f.eks. at mange virksomheder politianmeldes, og får store bøder i forbindelse med udsendelse af uanmodede e-mail. Vi vil i de kommende år også se flere blive taget for skjulte reklamebudskaber og manglende reklameidentifikation.

Udfør en sober online markedsføring af dine produkter eller brand, det giver flere kunder på sigt.

Tilmelding nyheder