Rabatkuponer

Rabatkuponer i markedsføringen

Den danske markedsføringslov har reguleret brug af rabatkuponer i markedsføringen igennem mange år.

Men nu er det tilsyneladende slut med at forhindre rabatkuponer i markedsføring. Handelspraksisdirektivet fra EU er et totalharmoniseringsdirektiv, hvor de enkelte medlemsstaters lovgivning ikke må være lempeligere eller hårdere end direktivet foreskriver.

Danmark har praktiseret en rimelig restriktiv lovgivning på området, hvor virksomheder der har uddelt rabatkuponer er idømt store bøder for overtrædelse af markedsføringsloven.

EU domstolen har fastslået i flere tilfælde, at den danske lovgivning ikke levede op til EU regelsættet, her er der præciseret at rabatkuponer er lovlige ifølge EU handelspraksisdirektivet og Danmark har pligt til at overholde dette direktiv.

På baggrund af ovennævnte, er det danske forbud mod rabatkuponer i markedsføring ophævet.

Det bliver nu spændende om vi i Danmark oplever kuponer og kupon kaos som i f.eks. USA og andre EU lande, hvor der anvendes kuponer indenfor snart set alle former for markedsføring. I USA er der eksempelvis websider der løbende opdaterer alverdens kuponkoder og numre til indløsning af forskellige rabatter, på gaderne udleveres rabatkuponer til forskellige varehuse, kaffebarer og snart set alverdens forskellige ting.

Generalklausulen om god markedsføringsskik og reglerne om vildledning, skal stadig overholdes under det nye regelsæt.

Det viser med al tydelighed at Danmark ikke har mulighed for at regulere lovgivning i forhold til EU direktiver ( National lovgivning), uanset om størstedelen af både de danske forbrugere og distributionsvirksomheder indenfor detailhandel, ikke umiddelbart er lydhøre over for den ændrede lovgivning på området, og brug af rabatkuponer i markedsføringssammenhæng.

Men et er givet, der går ikke ret lang tid før de første kuponer flyder ud på markedet, så en webtjeneste der holder øje med kuponer vil nok snart se dagens lys i Danmark.

Tilmelding nyheder