Online markedsføring bliver mere besværlig fremover

Online markedsføring bliver mere besværlig fremover

Virksomheder der har baseret sin eksistens på levering af gratisydelser til sine brugere, og overladt finansieringen til driften af sit website til indtægter fra annoncenetværk, de får sværere tider fremover. Det samme gælder almindelige websiteejere og webshops, der bruger analyser til forbedringer og målretning af produkter til sine kunder med  målretning af markedsføring til brugergrupperne.

Alt skal måles og vejes i moderne online markedsføring

Annoncører i dag ønsker gennemsigtighed i, hvor de bruger deres annoncekroner bedst muligt, dette kræver dels at annoncer målrettes brugerne, brugerne skal ud fra interesser og tidligere søgninger gerne kunne ledes hen til annonceringer, der matcher profilen.

Annoncøren ønsker endvidere overblik over den anviste bruger, og den adfærd brugeren udviser ved besøget på annoncørens website, her anvendes typisk analyseprogrammer som f.eks. Google analytics til formålet.

I lyset af den nye cookie bekendtgørelse og lovgivningen om anvendelse af cookies, ændres forudsætningerne for ovennævnte områder i online markedsføring og brug af data til efterbearbejdning analysemæssigt.

Hvem besøger webstedet? Er det en ny bruger? Har brugeren tidligere anvendt den pågældende tjeneste? Hvilke sider / interesser har brugerprofilen i forhold tidligere læste annoncer?

Forbrugerne og deres besøgsvaner er interessante for annoncørerne, hvem er de? Er det mænd, kvinder eller børn, og i hvilket aldersmæssigt segment, er der tale om? Når annoncører kender svarerne ud fra besøgsmønstre på websitet, kan der leveres målrettede annoncer til den enkelte bruger. Det er smart og giver en større succesrate for annoncøren, der klikkes mere på de målrettede annoncer end på tilfældige banner annoncer uden baggrundsviden om brugeren.

Online markedsføring der bygger på behavioral targeting er typisk anvendt i forbindelse ved brug af cookies og tildeling af en unik cookie, der sporer brugeren og dennes adfærd mens et givent website besøges. Dette er smart for annoncøren, men det er ikke sikkert forbrugeren ved at deres adfærd bliver registreret, der er mange, som ved hvordan nettet fungerer, men der er nok endnu flere, der lever i lykkelig uvidenhed og bare bliver registreret uden egentligt at vide det.

Det nye cookie direktiv sætter en stopper for brug af målrettede annoncer uden brugerens viden, med indførsel af brugerbeskyttelses direktivet d. 25. maj 2011 skal der i en eller anden endnu ikke fastsat form gøres opmærksom på at der indsamles viden om brugeren, hvad den anvendes til og give brugeren mulighed for at undgå denne registrering.

Google analytics og andre statistik programmer bliver stækket

Google analytics og lignende programmer anvender cookies til at få et samlet overblik over det aktuelle besøg på websitet. Uden brug af cookies kan analytics ikke skelne imellem de forskellige brugere, eller se om det er et nyt eller gentaget besøg fra samme bruger. Cookien bruges ikke til at identificere den enkelte person, men anvendes til at få et overblik over webbrowser og de sider den pågældende browser besøger, varighed, type af besøg etc. alt sammen vigtige informationer for webstedets ejer til forbedring af tjenesten ud fra brugeradfærd og besøgsmønstre.

Hvis 20 – 50 % af fremtidige brugere fravælger at give Google analytics adgang til disse informationer, vil website ejeren have svært ved at anvende disse data konstruktivt, der vil være mange forhold, der ikke giver mening, og derved mistes viden om brugeradfærden på websitet.

Det betyder i praksis at online markedsføring vil blive væsentligt besværligere i fremtiden, der skal skydes mere mede spredehagl end nu.

Tilmelding nyheder