Nets.dk & PBS domæneklagesag

Nets.dk & PBS domæneklagesag

PBS har skiftet navn til Nets, de vil forståeligt nok gerne have det domænenavn der svarer til det nye navn de har valgt, men her hopper kæden så fuldstændigt af for PBS, navnet er allerede i brug, et webdesignfirma har brugt det i sin markedsføring siden år. 2000, hvor webdesigneren registrerede navnet. Men at navnet allerede eksisterer og bruges af en anden, afholder ikke PBS til at pudse advokater på det lille firma, og true med at bringe sagen igennem domæneklagenævnet, hvis det lille webdesignerfirma ikke straks afleverer sit forretningskendetegn / domænenavn til PBS.

Domæneklagenævnets afgørelse kan komme til at kræve fornyet lovgivning.

Hvis domæneklagenævnet giver PBS ret i at deres forretning er vigtigere end den lille webdesigner og han derefter bare kan finde et nyt navn, så er fremtidige domæneregistreringer og brug af navne fuldstændigt værdiløse for den enkelte virksomhedsejer, for hvor går grænsen? Er det en omsætning på kr. 100.000,- hvis en anden virksomhed der vil gøre krav på navnet, har en omsætning på 5. millioner, så er de selvskrevne til at overtage navnet. Eller en virksomhed med en omsætning på 50. millioner, og en virksomhed med en omsætning på 500.000,- millioner kommer og vil have navnet, så er de berettiget til at overtage navnet?

Er det antallet af sider på det pågældende websted? En virksomhed med en hjemmeside og f.eks. 10 sider der beskriver den pågældende virksomhed, skal aflevere navnet, hvis der kommer en anden virksomhed med 500 sider, så er de mere berettiget til at anvende navnet? Hvor går grænsen?

Domæneklagenævnets afgørelser er ikke altid forudsigelige, det viste en tidligere afgørelse, hvor en mand, som havde haft navnet Orango registreret i lang tid, tabte sin ret til det navn han i mange år havde brugt, med begrundelsen fra domæneklagenævnet, at modparten ville få større glæde af domænet.

Princippet om at være først i tid må under alle omstændigheder være det gennemgående parameter i forbindelse med domæneregistreringer, at have registreret og anvendt et navn igennem 10år. Skal vægte højere end en mastodont af en virksomhed som PBS eller andre der bare ønsker at tryne andre rettighedsindehavere af et navn de har anvendt i god tro, og helt loyalt i forhold til domæneloven etc. Dette princip skal selv dygtige jurister ikke kunne omgøre.

Hvis der i den lovtekst der findes på domæneklageområdet er lovhjemmel til omstødelse til retten til et domæne der er registreret i god tro og med reelle hensigter, så skal vi have politikerne på borgen til at se på om der er noget galt med lovteksten, ellers vil fremtidens domænestruktur i Danmark være tilpasset dem der betaler førende juridiske kontorer til at foretage begrænsninger i mindre erhvervsvirksomheder eller privatpersoners ret til et domænenavn.

I klagesagen har PBS ifølge flere dagblades omtale af sagen redegjort for hvorfor de mener at have ret til at overtage domænet. Begrundelsen skulle angiveligt være et nyligt indkøbt domæne med navnet nets.eu, hvilket navn de forventer hurtigt bliver kendt, derfor vil de også gerne vil have det danske domænenavn. Hvis dette argument er nok, hvad kan der så ikke komme ud af, hvis et multinationalt selskab, som får en skør ide og køber et domænenavn et eller andet sted på et andet register (domæne), og efterfølgende også bare pudser advokater på andre retsmæssige ejere af domæner og vil have det danske navn med samme begrundelse?

Online marketing vil foreslå at vi (Internetbrugere og virksomheder) foretager en indsamling til at hyre landet absolut bedste Advokatfirma på området, således den lille webdesigner matcher modparten, som har næsten uanede ressourcer til at køre sin sag.

Hvis du finder det interessant vil vi gerne prøve at få arrangeret en indsamling – send din tilkendegivelse på nets@onlinemarketing.dk og vi vil arbejde videre med ideen.

2 kommentarer til Nets.dk & PBS domæneklagesag

  • Jeg syntes det er til grin, at man kan komme og forlange domænet udleveret. Uanset om det er en privatmand eller firma der har et domænenavn, også upåagtet af om det bliver brugt eller ej.

    Det kan da ikke være rigtigt at fordi de, lige vil have et nyt navn NETS, så er de hermed berettiget til alle domæner med det navn.

    Hvor er den alm. ejendomsret henne. ?

    Hvis jeg køber et domæne, og har haft det i X antal år, så er det jo ikke for at irritere en virksomhed der X antal år efter finder ud af nu vil de skifte navn, derfor mener jeg ikke de kan få ret til det. Men også sagen med Lærkevang og Arla var forkert, så må man købe domænet inden man beslutter sig endegyldigt for et navn, altså sikre sig at de domæner man vil have til sit navn, også er ledige.

  • Hvis PBS vinder den her domæne sag så er alt logisk angående domæner sat ud af kraft. Det mindre firma har brugt domænet i erhvervsvirksomhed siden år 2000, hvorfor de må siges at være retmæssig ejer af det domæne.
    Hvis PBS VIL have det navn, så må de given manden der har det i dag et bud på domænet

Tilmelding nyheder