Markedsføring af miljø og etik, ny vejledning

Markedsføring af miljø og etik, ny vejledning

Forbrugerombudsmanden udsender en ny vejledning med de nye krav til markedsføring af miljø, klima og produktionsforhold.

Budskaberne skal holde vand og være ærlige, det er ikke nok at bruge dem for udelukkende at sælge produkter med en mærkning, som vildleder forbrugerne i markedsføring af et produkt etc.

Rammevilkårene er strammet op med den nye vejledning. Kravene til hvornår en vare er mindre miljøbelastende, skal være relevant og troværdig i markedsføringen og præsentationen overfor forbrugeren. Vejledningen skal give en mere reel konkurrence imellem de virksomheder, der kan stå inde for budskabet. Forbrugerombudsmanden udtaler at han med denne vejledning vil give forretningsdrivende mulighed for at markedsføre disse budskaber, der samtidig giver en positiv effekt på miljøet.

Vejledningen i hovedtræk

Et markedsføringsbudskab skal altid være tydeligt og afbalanceret

En påstand om fx miljømæssige forhold skal være korrekt og præcis, relevant og afbalanceret og klart formuleret, så den umiddelbart forstås af forbrugeren.

Påstande skal vurderes i forhold til tilsvarende varer

Forbrugerne skal kunne regne med, at varen reelt er bedre. Når en virksomhed markedsfører en vare som ”mindre miljøbelastende” eller ”et etisk rigtig valg”, skal varen derfor høre til blandt de allerbedste på markedet. Hvis påstanden er suppleret med en forklaring på, hvorfor varen er mindre miljøbelastende eller et rigtigt etisk valg, må det fremhævede fortrin ikke være sædvanligt forekommende for tilsvarende produkter.

Påstande skal kunne dokumenteres

Der er forskellige dokumentationskrav alt efter indholdet af virksomhedens budskab. Kravene er skrappere, hvis virksomheden markedsfører sig med en fritstående, generel påstand, der ikke forklarer budskabet. Der kan fx være tale om, at en vare markedsføres som ”grøn”.

Kan nonfood produkter betegnes som økologiske

Tekstiler og kosmetiske produkter betegnes i stigende omfang som økologiske. Vejledningen indeholder angivelser for, hvornår disse varer kan anvende betegnelsen.

Virksomhedens profilering

Vejledningen indeholder bl.a. kriterier for, hvornår en virksomhed kan markedsføre fx sine miljømæssige målsætninger.

Mærkningsordninger mv.

Mærkningsordninger har til formål at understrege en vares miljømæssige eller etiske egenskaber. Kriterierne for brugen af dem skal kunne efterprøves og kontrolleres, og virksomheden må kunne dokumentere, at kriterierne er opfyldt. Markedsføringen af varen må ikke gå udover, hvad indholdet af ordningen giver grundlag for.

Vejledningen bygger på den eksisterende markedsføringslovgivning om vildledning og god markedsføringsskik.

Det er vigtigt at kende lovgrundlaget indenfor markedsføring når strategier og marketingkampagner sættes i drift. Hertil har forbrugerombudsmanden en række gode vejledninger, som rigtigt mange burde læse inden de påbegynder markedsføring i deres virksomhed. Dette kunne spare dem for mange ærgrelser og mulige bøder for overtrædelse af markedsføringslovgivningen i forbindelse med online markedsføring.

Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Del nyheden!
Tilmelding nyheder