Markedsføringsloven og god markedsføringsskik

Markedsføringsloven og god markedsføringsskik

§ Markedsføringsloven og god markedsføringsskik

Markedsføringsloven gælder også for salg af katalogoptagelser og online markedsføring og etc.

§ 1 i den danske markedsføringslov, beskriver konkret, at erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik, hvilket betyder at der skal tages hensyn i sin udformning af markedsføring og reklamer, at de reklamebudskaber der beskrives ikke må være vildledende.

Markedsføringslovens § 4 indeholder en regel om reklameidentifikation. Reglen indebærer, at markedsføring klart skal kunne identificeres, uanset markedsføringens form og uanset hvilket medie, der anvendes.

Når man som virksomhed modtager forespørgsler om at kontrollere stamoplysninger i et bestemt katalog, og skal sende en telefax eller et brev retur i den medsendte svarkuvert, skal man altid læse hele brevet igennem først, hvis det er svært at overskue for den enkelte, er det bedste råd, SMID det ud i skraldespanden omgående.

Som skræk eksempler kan nævnes Danmarks virksomhedsportal og World Company Register, her er der tale om kataloger der prøver at narre ca. kr. 22.000,- ud af de virksomheder der returnerer aftalen.

I mange af de forespørgsler fra tvivlsomme forlag og katalogtjenester, som jævnligt fremsender uanmodet aftaler til virksomheder over hele verden, er baseret på at snyde forbrugeren, her anvendes markedsføringsteknikker, som typisk kan betegnes som værende i strid med almindelig hæderlighed og redelig handlemåde.

Disse tjenester anvender markedsføringsmetoder, som sammenblander oplysning om minimal gratis ydelser og køb af deres tjenester, der skives tit med stor skrift og skrifttyper der umiddelbart kan være svære at læse, imens det almindelige indhold er formuleret med almindelige bogstaver, er til gengæld selve aftalegrundlaget formuleret knudret og ugennemskueligt for mange modtagere, hvilket igen betyder, der er virksomheder der uheldigvis sender disse aftaler tilbage til annoncehajerne, efterfølgende hænger de på et køb som de reelt ikke er klar over.

I disse år, hvor reklamer florer over hele verden og spredes via nye distributionssystemer til ”potentielle kunder” her skal den enkelte virksomhed være yderst påpasselig med sit firmastempel og underskrift på fremsendte breve og lign. Markedsføringsformen der anvendes er Ad creep og undertyper af denne markedsføringsform.

Hvis der først er indbetalt noget til en sådan tjeneste, er pengene med garanti forsvundet ud i den blå luft, at køre sagsanlæg i andre lande for beløb på kr. 8.000,- 25.000,- er spild af tid og penge, mange gange kan synderen ikke findes, da der er tale om oprettede postbokse til formålet, synderen findes måske ikke engang i det pågældende land. Politianmeldelse af disse virksomheder har ikke højeste prioritet hos politiet, så derfor slipper disse virksomheder tit fra deres forehavende uden problemer.

Kært barn har mange navne.

Disse katalogtjenester vil kontinuerligt opstå fra asken, med nye navne og indpakninger, hvor deres katalogservice vil blive betegnet som den bedste online markedsføring den enkelte virksomhed kan foretage sig på nettet. Men det passer ikke, disse kataloger har ingen effekt i online markedsføring, søgemaskinerne kan sjældent finde dem i deres organiske resultater, dette skyldes der reelt er tale om dårligt udviklede platforme og søgemaskinernes modstand imod betalte katalogtjenester.

Branding af det enkelte katalog er ikke forekommende, de eneste steder de brandes er på sider om scams, hvor de enkelte aktører listes i takt med de udfører deres markedsførings tricks over for nye uskyldige virksomheder der vikles ind i deres netværk af svindel.

Fup katalogerne og deres fremtid!

Der vil fremover stadig, måske endda i større omfang end nu, komme nye tiltag fra den front, der skal praktisk talt jo ikke ret mange tilmeldinger til et katalog, og indbetaling af kontraktpris for at finansiere bagmændene bag sådanne websites. Derfor skal man lære virksomheder om sund skepsis i deres online markedsføring, hvis man skal binde sig for flerårige kontrakter for at være med, så må der være noget galt, hvis udbyttet er stort i online markedsføringen hos leverandøren, vil virksomheden jo ikke have noget problem med at genforny aftalen, så alarmklokkerne bør allerede her gøre virksomheden opmærksom på der er noget galt, når aflalen er uopsigelig i 3 år fra startdato.

På Internationalt plan er der også fokus på god markedsføring, ICC kodeks for markedsføring The International Chamber of Commerce, har opsat etiske regler for god markedsføring, disse regler anvendes af myndigheder I forbindelse med retsafgørelser, fortolkninger af generalklausul etc.

Læs den danske udgave på ICC hjemmeside ICC kodeks.  ICC kodekset er dog ikke bindende og lovreguleret.

Problemet er ikke et isoleret dansk fænomen, men ved rettidig omhu kan meget besvær undgås inden det munder ud i retsstrid og problemer over landegrænser, med tvivlsomme produkter der falbydes til virksomheden.

Læs mere om Online markedsføringMarkedsføringsloven – Registrering i kataloger – Annoncehajer

Tilmelding nyheder