Konkurrencestrategier online markedsføring

Konkurrencestrategier online markedsføring

Hvordan sammensætter man som virksomhed sine konkurrencestrategier, strategier der skal udmunde i forbedring af den nuværende markedssituation for virksomheden, og med en uændret eller forbedret markedsposition på markedet.

Der kan være flere indgangsvinkler til at se på konkurrencestrategier, er der tale om at vedligeholde en eksisterende markedsposition? Eller er der tale om at erobre nye markedsandele? I et eksisterende marked, det betyder i praksis, at der er forskellige metoder til de forskellige markedsføringsopgaver.

Strategi i markedsføringen

Hvordan ser det marked ud som vi ønsker at operere i, er der tale om konkurrence med andre ligestillede virksomheder med tilsvarende produktportefølje. Hvis der er tale om konkurrerende virksomheder skal man i strategien se, hvordan sine konkurrenter arbejder på markedet, se efter hvordan deres markedsføringsstrategier er sammensat, se hvad der er deres stærke sider, hvad der evt. er deres svage sider set i forhold til den måde deres strategi i markedsføringen er sammensat.

Det tilsvarende skal man som virksomhed selv foretage en såkaldt SWOT analyse og se hvad man selv har som stærke sider, hvilke elementer der er svage i forhold til sine potentielle konkurrenter på markedet.

Markedsføringsstrategi og omkostninger

Man kan her se efter mulighed for at omkostningsminimere sine produktionsomkostninger, og derved kunne sælge sine produkter billigere og stadig have den samme fortjeneste, her tænkes på indførsel at f.eks. teknologi der giver mulighed for at fremstille produktet billigere, eller en outsourcing til mindre løntunge områder og derved kunne minimere sine produktionsomkostninger i forhold til sine konkurrenter.

Markedsmæssige fællesindkøb

Er der tale om flere virksomheder der har mulighed for at foretage fællesindkøb, kan man passende foretage forhandling af disse produkter samlet, dette vil resultere i væsentligt bedre indkøbspriser og derved give mulighed for at være konkurrencedygtig på disse produkter, ulempen er at man så er flere der sælger de samme produkter til samme priser. Man kender dette fra kædesamarbejde, hvor flere butikker arbejder indenfor et område og sælger de samme produkter til samme aftagergruppe.

Markedsmæssig differentiering

Her er der tale om virksomheder der i sin grundform ønsker at være en ener, de produkter der sælges her er unikke og ikke masseproduktion eller produkter man kan købe på ethvert gadehjørne.

Differentieringen munder ud i at der tænkes på branding af varen og branding af virksomheden, hvor der i folkemunde og omsætningskredsen er kendskab til virksomheden når navnet nævnes, af brands kan nævnes LEGO, DANFOSS, DSV, MAERSK mv. disse virksomheder er qua sit indarbejdede brand kendt for de produkter der ligger bag virksomheden, hvis man nævner et af disse navne i forskellige sammenhænge overfor personer, vil personerne respondere, med en viden og kendskab til de pågældende virksomheder, og vide hvilke ydelser de servicerer deres kunder med på markedet.

Markedsføring af niche produkter

Her er der tale om produkter og tjenesteydelser der begrænser til mindre kundesegmenter, her vil producenten typisk have fred og ro i sit arbejde, konkurrence opstår ikke, da der typisk er tale om isolerede produkter med lille afsætning, hvilket afholder konkurrenter fra at tilslutte sig et marked med en lille afsætningsmulighed – og derved begrænset mulighed for afsætning på et måske allerede indarbejdet marked, hvor de eksisterende spillere har nærmest monopolagtig status.

Markedsleder og markedsføringsstrategi

Er man markedsleder indenfor et segment eller produkt er der næsten altid tale om forsvarsstrategier i forhold til de konkurrenter der ønsker del i den omsætningskreds virksomheden har, man skal således have en anden indgangsvinkel til markedet her, man skal hele tiden have et vågent øje med sine konkurrenter, og se hvilke tiltag de tager for at prøve at komme ind på det marked som virksomheden allerede har opnået og gjort den til markedsleder.

Markedsføring angrebsstrategi

Her er der typisk tale om en virksomhed der ønsker at komme på markedet, her kan også være tale om en allerede etableret virksomhed der ønsker at udvide sit forretningsområde, og derved skabe en ny omsætningskreds på nye produkter.

Der kan i mange tilfælde være tale om virksomheder der har den økonomiske muskel til at bruge en rum tid til at komme ind på markedet, der kan være afsat væsentlige midler til markedsføring og branding af denne det nye produkt eller arbejdsområde, virksomheden kalkulerer måske allerede med underskud de første år, hvilket den er villig til i forbindelse med at erobre markedsposition og markedsstatus på det pågældende produkt.

Markedsføring Push strategi

Push strategier er markedsføring, hvor man skaber en distributionskæde og markedsfører igennem de enkelte led, typisk anvendelse er grossister og producenter, der i første led kan give gode handelsbetingelser, lange kreditter for derigennem at komme ind på markedet (forretningen) hvor de gerne vil have deres varer præsenteret. Push strategier anvendes ikke i online markedsføring

Markedsføring Pull strategier

Her er der tale om markedsføring direkte til forbrugeren, man påvirker forbrugeren via Internet annoncer, banner reklamer, Google adwords, Yahoo marketing samt søgemaskineoptimerer virksomhedens website, således de aktuelle produkter der ønskes markedsført er synlige på søgemaskinerne i forbindelse med SEO af virksomhedens website.

Læs meget mere om Online markedsføring i søgemaskinerGoogle Adwords

Tilmelding nyheder