LO bruger fup-annoncer i sin markedsføring

LO bruger fup-annoncer i sin markedsføring

BT har afsløret LO i falsk markedsføring og brug af fup-annoncer i forbindelse med de forestående ændringer i dagpengeretten, som Regeringen og Dansk folkeparti er blevet enige om.

Ifølge BT bygger kampagnerne der har været vist i dagblade de sidste dage på fup og brug af case personer, som ikke lever op til det tekstmæssige indhold i annoncen.

Først beskrev LO at den 27-årige Maria var en stakkels arbejdsløs, hvor hele familien ville blive hårdt ramt af de forestående indgreb. Imidlertid var der tale om hun holdt orlov fra sit job, og derved frivilligt valgt at gå på dagpenge. Det viste sig endvidere, at “Marias familie” bestod af hende selv, og hendes kæreste og ikke som annoncen kunne opfattes som en børnefamilie.

Den anden fejlslagne annonce handlede om pladesmeden Tom på 58 år, som ikke kunne få dagpenge og måtte gå fra hus og hjem, denne påstand blev også skudt ned.

Et forsigtigt gæt på markedsføringsbudgettet for en fejlslagen markedsførings kampagne som denne, er et to cifret million beløb, et beløb som LO medlemmerne kaster ud af vinduet på en kampagne med negativ værdi.

At folk med kendskab til markedsføring og brug af medier ikke bruger den indvendige side når kampagner udarbejdes, og LO´s pressefolk og marketingfolk ikke bare spørger ind til om kampagnedeltagerne opfylder de betingelser, som det ønskes af kampagnen, er et udtryk for manglende forståelse af den effekt annonce kampagner kan give, både når der er tale om sandhed og løgn.

Her til aften besluttede LO sig til at indstille de pågældende kampagner på baggrund af afsløringerne i TV2 Nyhederne.

Hvis der havde været tale om en erhvervsvirksomhed, ville der være tale om overtrædelse af markedsføringsloven, da det minder om AD Creep markedsføring – Her plejer forbrugerombudsmanden at skride ind.

Uddrag af markedsføringsloven.

Generelle regler om adfærd på markedet.

Vildledning, nedsættende omtale m.v.

§ 3. Der må ikke anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser, som er egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder også angivelser, der på grund af deres form, eller fordi de angår uvedkommende forhold, er utilbørlige over for andre erhvervsdrivende eller forbrugere.

Stk. 3. Der må ikke anvendes vildledende fremgangsmåder af lignende betydning for efterspørgsel og udbud som angivet i stk. 1 eller fremgangsmåder af tilsvarende betydning, såfremt de på grund af deres særlige form, eller fordi de inddrager uvedkommende forhold, er utilbørlige over for andre erhvervsdrivende eller forbrugere.

Stk. 4. Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.

Man kan konstatere, at LO forstår at markedsføre de dårlige sider, lukrative pensionsordninger til LO toppen og fejlslagne fup-annoncer for medlemmernes penge.

Del nyheden!
Tilmelding nyheder