iPad 3 markedsføres med vildledende reklame

iPad 3 markedsføres med vildledende reklame

Ipad 3

Den danske forbrugerombudsmand ser nu på markedsføringen af den nye iPad 3 fra Apple og det markedsføringsmateriale, der er udarbejdet i forbindelse med introduktionen af den nye iPad 3, som lige er kommet på det danske marked.

I annoncematerialet fremgår det specifikt, at der er tale om den nye iPad 3 kan anvendes sammen med G4 teknologien.

Forbrugerombudsmanden anbefaler at købere af den nye iPad 3 forlanger nedslag i prisen hos forhandleren eller hæver købet, med begrundelsen, at den er solgt med vildledende produktangivelser, som er i strid med markedsføringsloven.

Ifølge markedsføringslovens § 3 skal en erhvervsdrivendes annoncer, pjecer, reklamer og øvrige markedsføringsmateriale være korrekt udformet. Markedsføringen må derfor ikke være vildledende eller mangle oplysninger, som har betydning for forbrugerens vurdering af tilbuddet.

Der må heller ikke anvendes fremgangsmåder eller forretningsmetoder, som kan være vildledende eller utilbørlige/urimelige over for forbrugere og andre erhvervsdrivende.

Markedsføringen skal i det hele taget være korrekt, hæderlig og sandfærdig, og de erhvervsdrivende skal optræde loyalt og ærligt.

En overtrædelse af § 3 kan straffes med bøde.

Apple har med introduktionen af iPad 3 annonceret at telefonen kan anvendes med den sidste nye G4 teknologi, som sikrer hurtige internetforbindelser med høje overførselshastigheder på G4 nettet.

Problemet er imidlertid at de frekvenser som G4 nettet og LTE I Danmark og øvrige Europa anvender ikke understøttes af den Nye iPad 3, hvorved det det kun er muligt at bruge G3 nettet, hvor hastighederne er væsentligt lavere.

Hvis G4 teknologien i iPad 3 skal udnyttes, så skal man til USA eller Canada, hvor den fungerer på de G4 Net der er der.

Tilmelding nyheder