Godt Nytår - Velkommen til markedsføring i 2010

Godt Nytår – Velkommen til markedsføring i 2010

Velkommen til et nyt markeksførings år 2010

Velkommen til et nyt markeksførings år 2010

Her på falderebet af 2009 ønsker onlinemarketing og besætning, alle sine kunder og forretningsforbindelser et godt nytår.

2009 har på baggrund af den verdensomfattende finanskrise sat sit præg på mange fronter i de forskellige virksomheder over det meste af verden, fokus har været på om likviditeten i samfundet nu var stor nok til at det private forbrug kunne komme i gang igen, men tendensen har vist, at selvom der er sket en del på den politiske front, der er frigivet opsparingsmidler, etableret vækstpakker og byggetilskudsordninger i milliardklassen – må man stadig ved året udgang se folk holder mere igen på pengene end tidligere, der spares op og unødigt forbrug er blevet skåret væk i de enkelte familier. Dette giver jo problemer i afsætningsleddet, uanset hvor meget der satset ekstra på markedsføring, søgemaskineoptimering og Google adwords,  her lever de personer der er knyttet til denne sektor af der bliver solgt varer og tjenesteydelser, hvis der ikke er et salg, er der på sigt heller ikke job til alle, hvilket igen vil forværre situationen i andre sektorer, når folk bliver arbejdsløse spares der yderligere og forbruget vil så være mindre hos de berørte familier.

De virksomheder der i 2009 har haft den største vækst er advokater, der har aldrig været så mange konkurssager som nu, se blot på enkeltdage på Statstidende, her er der i perioder op imod 100 af slagsen om dagen.

Markedsføring i 2009

Markedsføring i virksomhederne har igennem 2009 været lidt anderledes end tidligere år, der er ikke helt så store Google adwords budgetter som tidligere, og generel markedsføring og SEO er også sat lidt ned i nogle virksomhedstyper og brancher, der er så tilsvarende sket en øgning af disse services i andre brancher, rigtigt mange virksomheder har set lyset i SEO og søgemaskineoptimering, hvilket jo er positivt i en tid hvor der tales om generel nedgang i mange sektorer.

Markedsføring og planlægning af marketingsstrategier for 2010 er allerede i fuld gang i rigtigt mange virksomheder, vi oplever at kunder har et væsentligt større engagement end tidligere, hvilket vi opfatter som rigtigt godt og positivt tegn, når virksomheden, dens ejere og marketing afdeling er med i processen, kan målopfyldelsen af de markedsføringsstrategier og kampagner der udtænkes styres væsentligt bedre end tidligere, hvor der mange gange bare blev ringet eller sendt en mail til sit markedsføringsbureau og SEO firma med beskeden, få oprettet en kampagne på dette produkt og send regningen. Der tænkes mere over strategier og virkemåder og at få det største udbytte af sine markedsførings budget i forhold til konkurrenter, konkurrencesituationen og den aktuelle markedsføring der finder sted inden for ens egen branche.

Ved et tæt samarbejde imellem en marketings virksomhed og en kunde opnås der bedre resultater, dette fordi de enkelte parter tager andel i processen – og derved tages der også et ejerskab for den enkelte deltager i både SEO virksomheden og hos den enkelte kunde.

Alt andet lige kender virksomheden selv bedst sin egen forretning og målsætning, hvis det kombineres med top professionel markedsføring og SEO, vil resultaterne være væsentligt bedre.

Med disse ord ønsker vi alle et rigtigt godt SEO og markedsføringsår i 2010.

Vi ses på søgemaskinerne i 2010 – fremtidens markedsføring er baseret på online markedsføring og profilering på søgemaskinerne.

Tilmelding nyheder