Etisk markedsføring

Etisk markedsføring

Mange virksomheder skyder med spredehagl i deres iver for afsætning af deres produkter, der anvendes miljømærker, CO2neutral virksomhed, mærkningsordning det ene efter den anden fremhæves som værende sandheden og udtryk for det bedste af det bedste.

Men er det nu altid det?

I medierne tudes ørerne fulde af at man skal skåne miljøet, undgå global opvarmning, dyrevelfærd, økologiske produkter etc. På baggrund heraf skabes der en ny type forbruger, ”én kritisk forbruger”, der ønsker aktivt at bidrage til en bedre verden eller et bedre miljø.

Kan virksomhederne så leve op til de nye krav som forbrugerne stiller? Og går de reelt helhjertet ind for projektet? Eller er der tale om at gå med på miljø vognen, og tage de salg man nu kan hente ind på denne form for markering og stillingtagen i sin markedsføring.

Svaret er ikke entydigt, der vil nok være nogle der går ind for miljø projektet mv., men vi mener der nok er flere der hopper med på vognen og scorer nogle billige point, frem for den helt store idealisme på området.

Der er dog ingen tvivl om at forbrugernes valg af produkter, inddrager de nye parametre i deres valg af  leverandører i deres indkøb.

Markedsføringsloven § og etik

Hvis man ser på markedsføringsloven, her er der ikke defineret noget specielt om etisk markedsføring, men der er en definition med, at der ikke må foretages vildledende markedsføring, elementer som mærkninger og lign. kan have et formål, at fremme et salg på baggrund af disse mærkningstiltag, her skal man specielt være opmærksom på at de nu også overholder det der annonceres med markedsføringsmaterialet.

Hvis der gives en informativ vejledning om produktet, der refererer til en mærkningsordning har forbrugeren krav på at den information der gives er korrekt, for det pågældende produkt, det er her der kan komme tvivl i nogle markedsføringskampagner.

Derfor er det vigtigt i sin markedsføring at have en klar målsætning om hvad der er vigtigst i kampagnen, er det produktet eller mærkningen, hvis det er mærkningen skal fokus være på denne mærkning af produktet, der må så ikke kunne sås tvivl om mærkningen nu holder efterfølgende. Et eksempel kunne være der er kommet krav til et produkt om at opfylde en specifikation for at overholde en mærkningsstandard, en virksomhed har købt et restlager af den gamle model der ikke overholdt specifikationen, solgte efterfølgende produktet uden at gøre opmærksom på der var tale om en gammel model.

Markedsføringsloven § 3, stk. 1:

Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet.

Markedsføringslovens § 3, stk. 3

Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.

Hvilket betyder i praksis, at alle de påstande en virksomhed anvender i sin markedsføring skal kunne dokumenteres, hvis der er tale om sammenlignelig reklame, skal loven om sammenlignelig reklame overholdes.

Dokumentationskrav til virksomheden.

Hvis der angives mærkningsordninger eller specielle fortrin skal påstandene kunne dokumenteres, det er ikke nok at udtale sig på egne vegne, men udtalelserne skal kunne underbygges af uafhængige instanser med kendskab til produktet.

Vi støtter også!

Det er ligeledes blevet meget populært at støtte den ene organisation efter den anden i sin markedsføringsstrategi, på hjemmesider og i kataloger etc. fremhæves det tit og ofte vi ”støtter denne virksomhed eller organisation”, men reelt fremgår det ikke om der er tale om indbetaling af et bidrag på kr. 5,- eller der er tale om en donering af et større beløb.

For forbrugeren virker det som om der er tale om at virksomheden tager ansvar i forhold til samfundet og de problemstillinger der er, uagtet der reelt kan være tale om at score billige point på sagen. Derfor bør man i sådanne tilfælde oplyse om konkrete tal – f.eks. vi har støttet denne organisation med kr. 10.000,- eller donerer f.eks. kr. 10,- pr. salg af disse produkter etc. Dette skaber troværdighed i markedsføringen.

Tilmelding nyheder