Domæneloven og krav på domæner

Domæneloven og krav på domæner

Affødt at vores sidste indlæg om PBS og deres forsøg på at fravriste en mindre erhvervsdrivende hans forretningskendetegn, ved at forsøge at få domæneklagenævnet til at fratage ham hans forretningsidentitet igennem 10 år.

Hvis det viser sig at man med loven i hånden kan fravriste personer og virksomheder der igennem 10år loyalt i forhold til dels deres eget erhverv, og det domænenavn de på dette tidspunkt valgte, ud fra de forudsætninger der var på markedet, kan fratages retten til dette fordi der er en større virksomhed finder på at anvende det samme navn i sin markedsføring, vil det tangere tilstande man kun ser i diktaturstater, hvor magteliten altid vil have ret, uanset hvilke argumenter der fremføres.

Det er usmageligt og bør stoppes.

Ved at tilkendegive sin støtte til nets.dk rette ejermand og støtte op ved at give et tilskud til finansiering af det rette team af advokater, kan man sikre ligeværdighed i den måde sagen kommer til at køre på.

Sten Axelsen har dags dato fået oprettet en bankkonto, hvor det er muligt at støtte op omkring hans ret til det domæne han har købt i god tro for 10år siden, PBS havde på dette tidspunkt ikke nogen intentioner om brug af dette navn, det er nok først opstået i forbindelse med brainstorming i marketingafdelingen på et tidspunkt mange år senere. Her burde marketingafdelingen jo have tjekket om de domæner, som skulle anvendes til det fremtidige PBS også var ledige.

Domænesystemet bryder sammen, hvis PBS vinder sagen!

Retten til et domæne der anvendes aktivt i forretningsøjemed kan være i farezonen for at blive udleveret til en anden, hvis PBS vinder domæneklagesagen. Dette kan begrundes med, hvis en større virksomhed har mere ret til navnet end en mindre, vil det betyde, at den mindre virksomhed altid vil tabe sagen, hvis der rejses en domæneklagesag.

F.eks.

Hvis en burgerbar i lokalområdet finder på et smart navn, så vil giganter som MC Donalds eller Burger King, kunne komme og fravriste den lokale burgerbars navn, med begrundelsen, at vi forventer større salg og vores virksomhed har derfor mere ret til navnet end dit.

En børnetøjsforretning med et godt navn, kan miste det, hvis en af de store spillere på markedet pludselig finder på at bruge dette som forretningskendetegn.

Hvor går grænsen? Som vi tidligere har skrevet, er det omsætningsforhold? Er det antallet af sider indekseret i Google? Eller er det noget helt tredje der afgør om den retsmæssige ejer får lov til at beholde sit firmakendetegn?

Et scenario der vil virke som utopi!

“Sten Axelsen, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet ”nets.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, ”NAVN på klageren”. Overførelsen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.”

Dette er den standard erklæring / sætning,  som domæneklagenævnet normalt skriver når en part har tabt sin sag i nævnet.

At være registreret, i strid med gældende dansk lov? Manden har registreret navnet før PBS i det hele taget tænkte på at skifte navn, derfor vil en udmelding som ovenstående eksempel virke fuldkommen hen i vejret.

Derfor er det vigtigt at støtte op omkring dette projekt, hvilket vi vil gøre økonomisk og tilbyder samtidig Sten en fuld SEO pakke uden beregning, hvis han ønsker dette – Dette til at få markeret og fremført sin version i medierne. Andre SEO virksomheder er også velkomne til at være med til at booste dette spor, hvis man finder det interessant. Skriv til nets@onlinemarketing.dk

Indsamlingen til Sten Axelsen finder du her på Nets adresse.

Tilmelding nyheder