Cookie regler udsat på ubestemt tid

Cookie regler udsat på ubestemt tid

Så melder IT og telestyrelsen officielt ud med at cookie lovgivningen, som skulle træde i kraft i Danmark i dag, er udsat på ubestemt tid.

Kresten Bay udtaler at tidsrammen har været for snæver i forhold til implementeringen af cookie direktivet. It og telestyrelsen har sammen med brancheorganisationer og høringer forsøgt af finde fodslav for en fortolkning og udmøntning af direktivet på en måde, således det ikke gjorde det mere besværligt for den enkelte bruger af internettet at besøge den enkelte hjemmeside.

Online Marketing har selv deltaget i de høringer, der har været afholdt om cookie direktivet, som tager udgangspunkt i bekendtgørelsen af e-databeskyttelsesdirektivets artikel 5, stk. 3, der vedrører lagring af- og adgang til oplysninger på brugeres it-udstyr (f.eks. computere og smartphones).

Regelsættet tager udgangspunk i at beskytte den enkelte borgers privatliv ved besøg på hjemmesider etc. men det giver branchen udfordringer i forhold til den måde hjemmesider fungerer på i dag, her anvendes cookies til mange formål, som typisk er for at give brugerne en bedre service på det enkelte websted, frem for en identifikation af den pågældende bruger.

Høringen har rejst mange spørgsmål om fortolkningen af EU-reglernes krav om samtykke, her skal der findes regler, der tilgodeser brugernes ret til at vide, hvad der registreres og hvordan det anvendes. Samtidig skal IT branchens krav til at udarbejde så funktionsduelige website som mulig også tilgodeses i en udmøntning af loven.

Vi mener at der bør bruges den fornødne tid til at få skabt et overblik i hele EU om fælles foltolkning af cookie direktivet, der er tale om 27. medlemslande, hvor direktivet indføres, at udarbejde 27. forskellige udmøntninger af samme direktiv, er det rene vanvid, det betyder websites, der henvender sig til mange lande skal overholde forskellige fortolkninger af samme direktiv.

Det bedste man kan gøre, er efter vores opfattelse at få browserproducenterne med i en fælles løsningsmodel, hvis der overhovedet skal være en ny cookie bekendtgørelse.

At tro man kan skrive sig ud af cookie registrering er vanvid.

Et eksempel.

Der søges på et ord som f.eks. brugte bilerGoogle, brugeren finder en side på søgemaskinen og klikker på det link, der ser mest spændende ud, nu kommer brugeren ind på en side, hvor der står der anvendes cookies i forskellige sammenhæng på websitet, brugeren har ikke lyst til at blive registreret og forlader sitet igen, men via f.eks. Google analytics eller tilsvarende programmer registreres besøget allerede fra det tidspunkt brugeren kommer ind, desuagtet at brugeren får mulighed for at forlade websitet igen, er brugerens første adfærd allerede registreret på den pågældendes Google analytics konto, dette uanset om brugeren siger ja eller nej til cookies.

Administration af en cookielovgivning

At tro enhver websiteejer har kendskab til lovgivningen på området – og dybest set aner hvor mange cookies websitet sætter (analytics og andre programmer) skal man ikke forvente.

Ved at implementere et direktiv, der ikke er forståelse og retningslinjer for, gør næsten alle danske websites til lovbrydere på en given dato.

 

Tilmelding nyheder